Opgroeien en leren in het
groene hart van Halsteren

21e - EEUWSE VAARDIGHEDEN

Uw kind groeit en daarmee nemen ook kennis en vaardigheden toe. Om mee te komen in de snel veranderende wereld is kennis van taal, rekenen en andere traditionele schoolvakken niet langer genoeg. Kritisch leren denken, creatief problemen leren oplossen en met een computer en andere digitale middelen omgaan, zijn minstens zo belangrijk.

Kennisnet en het Nationaal Expertisecentrum Leerplan-ontwikkeling (SLO) ontwikkelden een model en benoemden 11 competenties die horen bij de 21e-eeuwse vaardigheden. De ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden bevorderen we op De Biezenhof door vakken te integreren in brede leergebieden en door het geven van betekenisvol onderwijs. Dat betekent dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Voor een deel bepalen de kinderen zelf hoe ze hun opdracht uitvoeren en hoe hun product eruit komt te zien.

LEERTUINEN

Buiten actief zijn stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Ons groene plein voor kinderen van 2 tot 13 jaar is gericht op de natuur door gebruik van natuurlijke materialen. Het is een plein vol avontuur voor de onderbouw en met leertuinen voor de bovenbouw. Verder zetten we ons proactief in voor bewegend leren in deze groene omgeving. Het groene plein en alle mogelijkheden van het Groene Hart van Halsteren benutten we zo optimaal voor de ontwikkeling van uw kind.

ROBOSCHOOL

Leren programmeren is belangrijk voor het kritische denkvermogen. Sinds een aantal jaar werken we met de complete leerlijn van de Roboschool. Iedere klas heeft op De Biezenhof zijn eigen robot. Waar de robot in groep 1-2 handmatig te besturen is, komen er vanaf groep 6 apps/computers aan te pas. Bij iedere robot zit een opdrachtenboek om zelfstandig de robots opdrachten te laten uitvoeren. Uw kind is als programmeur bezig met het doorgronden van complexe problemen en om een creatieve oplossing te vinden met logisch denken.

MUZIEK

Muziek werkt verbindend en is goed voor de ontwikkeling van kinderen, vinden we op De Biezenhof. Het vak muziek wordt bij ons van groep 1 tot en met groep 8 gegeven door een vakdocent. Op de Biezenhof hebben we veel muziekinstrumenten waarmee we de leerlingen uitdagen om zelf muziek te maken, liedteksten te schrijven en hen te interesseren voor het bespelen van een muziekinstrument. Het vak muziek wordt gegeven aan de hand van allerlei thema’s en muzikale projecten, waar we soms zelfs schoolbreed aan meedoen!

SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

We bieden een interne plusklas aan voor alle groepen, waar (hoog)begaafde leerlingen één dagdeel per week samenkomen. De invulling daarvan wordt verzorgd door onze plusklasleerkracht. Naast ons eigen team hebben we ook een ondersteunend team met daarin vakdocenten voor muziek, gym, cultuur en dans. Verder is er een breed scala aan ondersteunende activiteiten die de ontwikkeling van kinderen bevorderen.
Ons leesonderwijs maakt – naast de methode – gebruik van de boeken in de schoolbibliotheek. Iedere twee maanden lenen we boeken van bibliotheek Markiezaat West-Brabant om de leesinteresse van onze kinderen te vergroten. Daarnaast maken we gebruik van een leesconsulent van de bibliotheek. Het Natuurpodium is onze partner voor natuur- en duurzaamheidseducatie. We maken gebruik van een uitgebreid en gevarieerd onderwijsprogramma met buitenlessen in de natuur, workshops over techniek en duurzaamheid en projecten waarin onderzoeken & ontwerpen centraal staat.