De Biezenhof
maakt je wereld groter

WELKOM BIJ DE BIEZENHOF

Bij De Biezenhof werken we vanuit onze missie, visie en kernwaarden.

Missie

Kinderen hun unieke en volle potentie te laten ontplooien. Dit bereiken we door hen te helpen ontdekken wie ze zijn, waar ze voor staan en waar ze naartoe willen. Door gezamenlijk te ontdekken leren kinderen samen het leven en samen te leven. We streven naar een vredige, gelukkige, gezonde en duurzame toekomst. Kinderen leren bij ons eigenaarschap en verantwoordelijkheid te nemen over hun leven en de samenleving die we nastreven.

Visie

Kinderen kennis te laten vergaren door de aangeboren nieuwsgierigheid te motiveren en stimuleren. We bieden meer speelruimte en verminderen de druk op kinderen, zodat ze in een fijne sfeer en met (spel)plezier beter kunnen leren.

Kernwaarde

Respect, motivatie, veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier zijn daarom ook de kernwaarde die bij De Biezenhof centraal staan.

Groene school

Daarnaast zijn we een groene school. Naast duurzame oplossingen in het gebouw maken we de kinderen ook bewust van het omgaan met wat de aarde geeft. Het groene speelplein en het naastgelegen Groene Hart van Halsteren zijn fantastische plekken voor kinderen om te ontspannen en biedt voor ieder kind uitdaging om te bewegen en te spelen.

DE BIEZENHOF IN HET KORT

  • We werken en spelen in een sfeer van rust en regelmaat. De Biezenhof biedt daarmee een veilige plek voor kinderen.
  • We hebben vaste dagindelingen zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Ze werken in ruime en lichte lokalen, leerpleinen en leertuinen.
  • Er is een apart peuter-kleuterplein.
  • Naast een uitdagende en stimulerende leeromgeving is er aandacht voor het welbevinden van de kinderen zodat zij opgroeien tot zelfstandige, sociale leerlingen met een positief zelfbeeld.
  • Sociale betrokkenheid vinden we belangrijk. We staan iedere dag twee keer aan de poort om onze kinderen naar huis te begeleiden en om direct in contact te komen met de ouders.
  • Er is een nauwe samenwerking met peuteropvang De Biezenhof om de doorgaande lijn te waarborgen.

DE BIEZENHOF BASISONDERWIJS

Op De Biezenhof staat het kind centraal, niet de leerstof. Dit houdt in dat waar nodig de leerstof aangepast kan worden aan het kind. De Biezenhof werkt handelingsgericht om zo het onderwijsaanbod af te stemmen op de basisbehoeften en ondersteuningsbehoeften van uw kind.
Onze leerkrachten zijn voorspelbaar in hun gedrag, bieden de kinderen veel structuur en geven ruimte aan eigen leervragen. Uw kind kan hierdoor in alle rust en op eigen niveau met de meest moderne materialen en methodes ontwikkelen. Onze kernwaarden zijn dan ook structuur, ontwikkeling en een doorgaande leer– en ontwikkelingslijn. Daarnaast zijn we een groene school. Naast duurzame oplossingen in het gebouw maken we de kinderen ook bewust van het omgaan met wat de aarde geeft. Het groene speelplein en het naastgelegen Groene Hart van Halsteren zijn fantastische plekken voor kinderen om te ontspannen en biedt voor ieder kind uitdaging om te bewegen en te spelen.

DE BIEZENHOF KINDEROPVANG

In het gebouw van basisschool De Biezenhof zit peuteropvang De Biezenhof. Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Dan is hij of zij van harte welkom om een aantal dagdelen (of langer) te komen spelen en ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers creëren een warme, huiselijke en inspirerende plek, waar uw kind zich in eigen tempo kan ontwikkelen en met plezier leert van en samen speelt met leeftijdgenootjes. Spelenderwijs vergroten de kinderen hun ervaringswereld en wordt hun wereld groter!

OVERBLIJVEN (TSO)

Kinderopvang ZO verzorgt ook de overblijf tussen de middag in het schoolgebouw van basisschool De Biezenhof.