De Biezenhof
maakt je wereld groter

WELKOM BIJ DE BIEZENHOF

Elk kind heeft zijn eigen tempo en ontwikkelniveau. Op de Biezenhof zetten wij ons in om een optimale omgeving te creëren voor kinderen van 2 tot 13 jaar voor die ontwikkeling. We kijken heel nadrukkelijk naar wat kinderen al kunnen en laten zien en dagen hen uit om een volgende stap te zetten en hun wereld groter te maken. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind. Daarvoor gebruiken we zowel de wereld om ons heen als eigentijdse spel- en lesmethodes.

De sfeer op De Biezenhof is open en vriendelijk. We vinden het belangrijk dat de kinderen met inzet van hun verschillende talenten met plezier willen leren, ontdekken, bouwen aan zelfvertrouwen, veiligheid ervaren en zich competent voelen. Plezier, structuur, aandacht, verwondering en ontwikkeling zijn daarbij sleutelbegrippen.
Daarnaast zijn we een groene school. Naast duurzame oplossingen in het gebouw maken we de kinderen ook bewust van het omgaan met wat de aarde geeft. Het groene speelplein en het naastgelegen Groene Hart van Halsteren zijn fantastische plekken voor kinderen om te ontspannen en biedt voor ieder kind uitdaging om te bewegen en te spelen. Kinderen mogen hier zijn wie ze zijn en voelen zich geborgen.

DE BIEZENHOF IN HET KORT

  • We werken en spelen in een sfeer van rust en regelmaat. De Biezenhof biedt daarmee een veilige plek voor kinderen.
  • We hebben vaste dagindelingen zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Ze werken in ruime en lichte lokalen, leerpleinen en leertuinen.
  • Er is een apart peuter-kleuterplein.
  • Naast een uitdagende en stimulerende leeromgeving is er aandacht voor het welbevinden van de kinderen zodat zij opgroeien tot zelfstandige, sociale leerlingen met een positief zelfbeeld.
  • Sociale betrokkenheid vinden we belangrijk. We staan iedere dag twee keer aan de poort om onze kinderen naar huis te begeleiden en om direct in contact te komen met de ouders.
  • Er is een nauwe samenwerking met peuteropvang De Biezenhof om de doorgaande lijn te waarborgen.

DE BIEZENHOF BASISONDERWIJS

Op De Biezenhof staat het kind centraal, niet de leerstof. Dit houdt in dat waar nodig de leerstof aangepast kan worden aan het kind. De Biezenhof werkt handelingsgericht om zo het onderwijsaanbod af te stemmen op de basisbehoeften en ondersteuningsbehoeften van uw kind.
Onze leerkrachten zijn voorspelbaar in hun gedrag, bieden de kinderen veel structuur en geven ruimte aan eigen leervragen. Uw kind kan hierdoor in alle rust en op eigen niveau met de meest moderne materialen en methodes ontwikkelen. Onze kernwaarden zijn dan ook structuur, ontwikkeling en een doorgaande leer– en ontwikkelingslijn. Daarnaast zijn we een groene school. Naast duurzame oplossingen in het gebouw maken we de kinderen ook bewust van het omgaan met wat de aarde geeft. Het groene speelplein en het naastgelegen Groene Hart van Halsteren zijn fantastische plekken voor kinderen om te ontspannen en biedt voor ieder kind uitdaging om te bewegen en te spelen.

DE BIEZENHOF KINDEROPVANG

In het gebouw van basisschool De Biezenhof zit peuteropvang De Biezenhof. Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Dan is hij of zij van harte welkom om een aantal dagdelen (of langer) te komen spelen en ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers creëren een warme, huiselijke en inspirerende plek, waar uw kind zich in eigen tempo kan ontwikkelen en met plezier leert van en samen speelt met leeftijdgenootjes. Spelenderwijs vergroten de kinderen hun ervaringswereld en wordt hun wereld groter!

OVERBLIJVEN (TSO)

Kinderopvang ZO verzorgt ook de overblijf tussen de middag in het schoolgebouw van basisschool De Biezenhof.